LÆS OGSÅ:
HISTORIE

Kredsen af 1948 (1948)

Love og annonce for “Kredsen af 1948”. Foto: Collage

Det var i sommeren 1948, at Axel Axgil (som dengang hed Axel J. Lundahl Madsen), på vej til en Sankt Hans fest i Aalborg sammen med en ven, tog en modig beslutning om at stifte en forening for homoseksuelle, som fik det neutrale navn ”Kredsen af 1948”, navnet var inspireret af den schweiziske homoseksuelle organisation ”Der Kreis”, som Axel havde fået kontakt til.

Det var også vigtigt for Axel at foreningen fik et neutralt navn, der ikke skabte for meget opmærksomhed, da tolerancen overfor homoseksuelle i samfundet dengang var meget begrænset.

”Kredsen af 1948” var bygget op som en halvillegal forening, hvor man inviterede venner og venners nærmeste.
Da foreningen går til foreningsregisteret for at få ”Kredsen af 1948” godkendt som forening af myndighederne, får man et brev fra en højesteretssagfører

Der var en større diskussion om foreningen kun skulle være for bøsser, holdningerne var delte. Axel var selv mest for at ”Kredsen af 1948” kun skulle være for bøsser, da han var skeptisk i forholdet til om man kunne samarbejde med de lesbiske, men han lod sig overtale til at tage de lesbiske med i foreningen.

Skriv et svar