LÆS OGSÅ:
NYHEDER

Out & About i økonomiske problemer (2018)

Out & About er udkomme i lidt over 15½ år. I alt 187 udgaver er det blev til siden første nummer kom på gaden i januar 2003.

Out & About er udkomme i lidt over 15½ år. I alt 187 udgaver er det blevet til siden første nummer kom på gaden i januar 2003.

Copenhagen Gay Media ApS der står bag udgivelsen af Out & About, har de seneste måneder ikke været i stand til at betale sine kreditorer og nu har selskabet fritstillet bladets mangeårige redaktør Thomas René Kristensen, dette fremgår af en intern mail, som vi er kommet i besiddelse af. Der er endnu ikke kommet en officiel udmelding fra selskabet.


I mailen som er sendt af redaktør Brian Kjær Capkan til de frivillige, står der blandt andet:

At Out & About gennem det sidste halvandet års tid været gennem en svær økonomisk periode, som på det sidste har betydet store omvæltninger, blandt andet er Thomas blevet fritstillet, og derfor ikke længere redaktør på Out & About og at det fremover er Brian der er redaktør, både på magasin, hjemmeside og sociale medier.

Den nuværende næstformand i det gamle selskab, Niels Holm, bliver direktør i det nye selskab, Rainbow Media Denmark ApS der overtager udgivelsen af Out & About.

På trods af kapital tilførsel fra Rainbow Business Denmark og assistance med annoncesalg fra medarbejdere i Rainbow Media Denmark ApS, kunne Copenhagen Gay Media ApS ikke skaffe den likviditet, der skulle til og måtte derfor ophøre.

Rainbow Business Denmark, som har købt navnet Out & About, samt rettigheder og det historiske bagkatalog, mener stadig Danmark fortjener en stærk LGBT-medieplatform, og vil forsøge at videreføre Out & About.


En søgning på virk.dk viser da også at der på samme adresse som Copenhagen Gay Media ApS er registreret, er registreret to nye anpartsselskaber med nogenlunde samme formål som Copenhagen Gay Media ApS, nemlig bland andet at drive publikations- og medievirksomhed.

Rainbow Media Denmark ApS er registreret den 5. marts 2018 og Rainbow Events Denmark ApS er registreret den 21. marts 2018 og de har hver en registreret kapital på 50.000 kroner.

Så noget tyder på at bestyrelsens allerede dengang havde intentioner om at flytte driften af Out & About over i et nyt selskab og dermed lade kreditorerne i det gamle selskab betale for, at man ikke har været dygtige nok til at drive et homo-medie.

Historien om Out & About

Første nummer af Out & About kom på gaden i januar 2003. Bagved udgivelsen af Out & About stod en stor del af de københavnske homo-steder, der længe havde ønsket et nyt magasin på banen, med det formål at få sat skarpere fokus på det københavnske homo-miljø.

Out & About klarede sig godt igennem de første kriseår med stigende annoncesalg, men i 2011 blev Out & About også ramt af et svigtende annoncesalg og det var første år, hvor Out & About gav underskud og det var derfor nødvendigt at gennemføre nedskæringer for igen at få balance i økonomien.

Læs også: Out & About (2003)

Mediestøtte

I 2014 lykkedes det Out&About at få tildelt innovations-/udviklingsstøtte over en periode på tre år.

Projektets mål var at sikre udviklingen af Out & About med mere egenproduceret stof, med større fokus på politik, samfund, kultur samt repræsentation af mangfoldigheden i LGBT-miljøet og derved komme op på de tre årsværk ansatte, som var et af kravene for at få del i den faste mediestøtte.

Men Medienævnet afviste i 2016 at tildele Out & About den faste mediestøtte, med den begrundelse, at Out & About ikke ”i tilstrækkeligt omfang” behandlede politiske temaer og aktuelt nyhedsstof.

Derfor var det nødvendigt at gennemføre nedskæringer i slutningen af 2016 og starten af 2017, for at sikre den fortsatte udgivelse af Out & About.

Faldende annoncesalg

Men med udsigt til et fortsat faldende annoncesalg, skulle der drastiske nedskæringer og nytænkning til at sikre den forsatte udgivelse, hvilken de fleste danske medier også havde været nødsaget til gennem 2017 og som er fortsat her i 2018.

Men bestyrelsen i selskabet bag Out & About valgte at lukke øjnene for udviklingen på mediefronten og troede at de kunne gøre det, som andre medier for længst havde erkendt ikke var så nemt, nemlig at øge annoncesalget væsentligt.

I 2016 regnskabet skrev ledelsen i beretningen til selskabsstyrelsen at indeværende regnskabsår, var forløbet utilfredsstillende, men at de i det kommende år forventede en tilfredsstillende indtjening.

I 2017 var udmeldingen den samme, dog med den tilføjelse at selskabets ledelse troede på en rekonstruktion.

I 2016 var resultatet et underskud på 158.000 før skat og i 2017 var resultatet et underskud på 318.000 før skat, altså en fordobling af underskuddet.

Rekonstruktion

Men noget tyder på at man ikke har kunnet få gennemført en rekonstruktion (det man tidligere kaldte betalingsstandsning). Hvilket nok skal ses i lyset af at bestyrelsen ikke har ”udvist rettidig omhu” og gjort de nødvendige nedskæringer, der hvor de kunne se, det bar hen. Men i stedet fortsat driften, selv om man ikke var i stand til at betale sine kreditorer og øvrige forpligtigelser, men i stedet stifte større gæld.

Jeg har kørt Out & About i 13 år indtil jeg gik på pension i 2017 og med mit kendskab til Out & About og medieområdet gennem mere end 20 år, så mener jeg man havde kunnet redde det trykte medie, ved at flytte opgaverne fra web-redaktionen over i blad redaktionen. Det største tab har ligget på web-delen og ved hovedsageligt at bruge de sociale medier til at kommunikere de få nyheder der publiceres ud på, kunne man nok havde fået styr på økonomien mens tid var. Men når man først er kørt så langt ud, at man ikke kan honorere sine forpligtigelser over en længere periode, så er det næsten umuligt at rette op igen.

Bestyrelsen sad advarsel overhørig

Kort før jeg blev opsagt i december 2016, havde jeg gjort bestyrelsen opmærksom på at der ikke var økonomi i fremtiden til at have to redaktører ansat, en for det trykte medie og en for de digitale medier. Og da det var det trykte medie det stod for det meste af omsætningen og kun havde et mindre underskud, ville det være mest logisk at det var på de digitale medier, der blev skåret ned. Men den advarsel valgte bestyrelsen at sidde overhørig.

Selvom bestyrelsen så nu har erkendt, at der ikke er økonomi til to redaktører, så undrer det at man vælger at fritstille redaktøren for det trykte medie, som har været med fra starten af Out&About og som er udannet journalist og vælger at beholde en redaktør, der ikke har en journalistisk baggrund.

Danmark har fortsat brug for et LGBT-medie der udkommer på tryk, så hvis det ikke lykkedes for de tidligere ejere af Out & About at komme i gang igen, så håber jeg der er andre der har mod på at tage bolden op.

 

Vi opdater når der er nyt fra selskabet.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *